USŁUGI
TŁUMACZENIOWE

USŁUGI TŁUMACZENIOWE

TŁUMACZENIA ZWYKŁE

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE

TŁUMACZENIA USTNE

TŁUMACZENIA ZWYKŁE

Tłumaczenia zwykłe, to te wszystkie, które nie wymagają ani podpisu ani pieczęci tłumacza przysięgłego i mogą być oddane w formacie cyfrowym.

Wśród tłumaczeń zwykłych znajdują się teksty wszelkiego rodzaju:

 • techniczne,
 • ekonomiczne,
 • reklamowe,
 • i inne.

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE

Tłumaczenia poświadczone to te, które wymagają podpisu i pieczęci tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia są poświadczane na podstawie oryginalnego dokumentu i wręczane są osobiście. Dokumenty, dla których zwykle wykonywane są tłumaczenia poświadczone, to np.:

 • odpis aktu urodzenia czy zawarcia związku małżeńskiego,
 • dowód rejestracyjny,
 • dokumenty spółek handlowych,
 • wszelkiego rodzaju akta notarialne,
 • wszelkiego rodzaju umowy.

TŁUMACZENIA USTNE

Tłumaczenia ustne w wykonaniu tłumacza przysięgłego to gwarancja wysokiego poziomu.

Są szczególnie wskazane w następujących sytuacjach:

 • zawieranie związku małżeńskiego,
 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • zebrania biznesowe,
 • wszelkie inne oficjalne i/lub ważne wydarzenia.