wycena

TŁUMACZENIA ZWYKŁE

Strona tłumaczenia zwykłego to 1800 znaków tekstu przetłumaczonego, włączając spacje. Liczy się każda rozpoczęta strona.

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE

TZW. TŁUMACZENIA Przysięgłe

Strona tłumaczenia poświadczonego to 1125 znaków tekstu przetłumaczonego, włączając spacje. Liczy się każda rozpoczęta strona.

Druga i kolejne kopie tłumaczenia poświadczonego kosztują 30% ceny podstawowej.

TŁUMACZENIA USTNE

Tłumaczenia ustne rozliczane są w blokach czterogodzinnych (każda rozpoczęta godzina powyżej czterech to dwa bloki).

W przypadku bardzo krótkich tłumaczeń, kiedy rezerwuje się maksymalnie jedną godzinę obecności tłumacza, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia ceny.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE CENNIKA

Jeśli tekst zawiera słownictwo specjalistyczne (techniczne, ekonomiczne, medyczne, itp.) do ceny podstawowej dodaje się 50%.

Cena zależy również od tego, jak szybko ma być wykonane tłumaczenie.

Tryb podstawowy:
1 – 5 stron tłumaczeniowych/dzień → cena podstawowa

Tryb pilny:
> 5 stron tłumaczeniowych/dzień → cena podstawowa + 50%

Tryb świąteczny:
tłumaczenie wykonywane w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy → cena podstawowa + 50%

Wystawiam faktury bez VAT.