Za każdym tłumaczeniem stoi człowiek i jego indywidualna historia

Co robi tłumacz przysięgły? Otrzymuje dokument w jednym języku i tworzy na jego podstawie tożsamy dokument w innym języku. Jednak bycie tłumaczem przysięgłym to nie tylko same dokumenty.

Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia ustne na policji, w prokuraturze, w sądzie. Te tłumaczenia wymagają nie tylko biegłości w posługiwaniu się językiem prawniczym i znajomości pojęć z prawa karnego czy cywilnego, ale też opanowania, gdyż najczęściej są to mało przyjemne sytuacje. Dla tych instytucji tłumacz przysięgły wykonuje również tłumaczenia pisemne. Ale na organach ścigania czy wymiaru sprawiedliwości nie kończy się praca tłumacza przysięgłego. Zwracają się do niego firmy, aby przetłumaczyć dokumenty spółki, pełnomocnictwa i wszelkiego rodzaju umowy lub zapewnić tłumaczenie ustne podczas spotkań biznesowych. Z usług tłumacza przysięgłego korzystają także klienci indywidualni. Najczęściej tłumaczą oni dyplomy, dokumenty samochodowe, odpisy aktów stanu cywilnego lub zamawiają tłumaczenia ustne podczas sporządzania umów w kancelariach notarialnych czy uroczystości zawarcia związku małżeńskiego.

Wyżej wymienione przykłady są tymi najczęściej spotykanymi, choć czasem zdarzają się również mniej typowe tłumaczenia. Niemniej jednak wszystkie dotyczą czegoś ważnego. Jest to raczej oczywiste, bo po co komuś tłumaczenie poświadczone czegoś, co nie jest istotne.

W moim dotychczasowym dorobku mam już za sobą tłumaczenia poświadczone odpisów aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu, dyplomy, umowy, wypisy z rejestrów, tłumaczyłam podczas rozwodu, zakładania spółki, udzielania pełnomocnictwa, darowizny, składania oświadczenia spadkowego, nabywania nieruchomości, a nawet tłumaczyłam wniosek o azyl polityczny.

Tłumaczenia te uświadomiły mi, że tłumacz przysięgły towarzyszy ludziom w bardzo różnych momentach ich życia. Najczęściej są to momenty dla nich istotne, czasem to wręcz zwroty w ich życiu. Jedne z nich są radosne, inne smutne, ale wszystkie ważne. Uczestniczenie w nich to wielka odpowiedzialność. Należy nie tylko prawidłowo wszystko przetłumaczyć, ale ważne jest też odpowiednie dostosowanie się do każdej sytuacji, dostrzeżenie wyjątkowości danej chwili i uszanowanie uczuć osób w nich uczestniczących.

Kiedy klient zwraca się do mnie z prośbą o  tłumaczenie poświadczone, czuję się zaszczycona faktem, że znowu dane mi będzie uczestniczyć w ważnym momencie czyjegoś życia. Za każdym tłumaczeniem stoi człowiek i jego indywidualna historia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *