Strona stronie nierówna

Szukając usług tłumaczeniowych można się spotkać z pojęciem „strony tłumaczeniowej” lub też „strony przeliczeniowej”. Poniżej postaram się wyjaśnić czym jest taka strona oraz uczulić na fakt, że strona stronie nierówna.

Otóż sam termin „strona” nie jest precyzyjnym wyznacznikiem długości tekstu. Na jednej stronie tekstu ciągłego mieści się dużo więcej słów niż na przykład na jednej stronie dyplomu z uczelni. Z tego powodu na rynku tłumaczeń operujemy terminem „strona tłumaczeniowa”. Jest to jednostka rozliczeniowa przyjęta do wyceny tłumaczenia. Taką stronę oblicza się na podstawie liczby znaków ze spacjami (zzs). Liczy się każda rozpoczęta strona. Tłumacze najchętniej rozliczają się na podstawie ilości stron gotowego tłumaczenia. Klient jednak woli znać cenę końcową jeszcze przed złożeniem zamówienia. Z tego powodu tłumacze często proszą o przesłanie dokumentu do wyceny i szacują długość tłumaczenia określając cenę z góry.

W przypadku tłumaczeń poświadczonych długość strony określa ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Za stronę obliczeniową tłumaczenia poświadczonego przyjmuje się 1125 znaków ze spacjami i oblicza się ją na podstawie gotowego tłumaczenia. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. określa też stawki za stronę tłumaczenia poświadczonego dla poszczególnych języków. Stawki zależą od kierunku tłumaczenia (z PL na obcy czy z obcego na PL) i są wyższe, kiedy tekst zawiera terminologię specjalistyczną. W tłumaczeniu poświadczonym tłumacz przysięgły musi dokładnie opisać każdy integralny element dokumentu, taki jak np. podpis czy pieczęć, co znacznie zwiększa liczbę znaków.

Inaczej oblicza się stronę tłumaczeniową w przypadku tłumaczeń zwykłych, czyli niepoświadczonych, tzn. takich, które może wykonać tłumacz bez uprawnień tłumacza przysięgłego, gdyż nie wymagają ani podpisu, ani pieczęci. W takich tłumaczeniach strona rozliczeniowa najczęściej liczy 1800 zzs. Niestety jej długość nie jest prawnie uregulowana i część biur tłumaczeń, czy nawet samych tłumaczy, stosuje inne przeliczniki. I tak spotkać się można ze stronami tłumaczeniowymi liczącymi 1600, 1500, a nawet 1400 zzs. Istnienie zróżnicowanej jednostki rozliczeniowej na rynku tłumaczeń utrudnia prawidłową ocenę stawki za tłumaczenie i prowadzi czasem do błędnych wniosków podczas porównywania ofert. Niestety może to być działanie zamierzone, bazujące na nieuwadze klienta.

Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że do ceny podstawowej doliczane są odpowiednie dopłaty, jeśli tłumaczony tekst zawiera terminologię specjalistyczną (tłumaczenia medyczne, techniczne, naukowe itp.) lub jeśli tłumaczenie wykonane ma być w trybie pilnym.

Aby uniknąć niespodzianek warto poprosić o wycenę tłumaczenia przed potwierdzeniem zlecenia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *